Osaühingu (OÜ) asutamine eestis

Soovite alustada oma firmaga, aga ei tea kust või kuidas alustada? Ei ole vaja kaugemale vaadata! LCPC soovib pakkuda klientidele kvaliteetseid teenuseid punktist A punkti B.

Osaühingu eeliseks on:

 • Lihtne ja kiire registreerimine
 • Nõutud osakapital 2500€
 • Puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest
Enne osaühingu valimist tuleks Teil kindlaks teha millisel tegevusalal asutate tööd ning mis saab olema osaühingu ärinimi? Ärinime sobivust saab kontrollida e-registrist.

Nõuded

 • Osaühingu asutamiseks on vaja ainult ühte asutajaliiget. Asutajaks võib olla füüsiline isik kõikjalt maailmast või ettevõte, kes soovib avada filiaali.
 • Minimaalne aktsiakapital on 2500€ ning see võib olla rahaline või mitterahaline. Juhul kui soovite osaühingut asutada mitterahaliste vahenditega, ei saa Te maksmist hilisemale kuupäevale edasi lükata.
 • Ettevõte pangakonto, kuhu teete osakapitali sissemakse.
 • Juhatus mis koosneb vähemalt ühest isikust, kes võib olla äriühingu ainuosanik.
 • Eesti kontaktisik kui Teie ettevõtet kontrollitakse ja juhitakse väljaspool Eestit. Kontaktisikuks saab olla ainult notar, notaribüroo, advokaat, advokaadibüroo, vandeaudiitor, audiitorbüroo, mitteresidendi maksuesindaja.

Registreerimine

Milliseid dokumente on vaja?

Osaühingu asutamiseks on vaja esmalt osanike isikuandmeid ning tuleb sõlmida asutamisleping ja kinnitada põhikiri. Kui registreerid ettevõtte elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis, saab kujundada seal oleva tüüppõhikirja alusel oma ettevõtte põhikirja. Kui registreerid ettevõtte notari abil, valmistab notar sinu jaoks ette osaühingu asutamise avalduse, asutamislepingu ning põhikirja.

Osaühingu äriregistrisse kandmise avaldusele tuleb lisada panga- või makseasutuse teatis osakapitali rahalise sissemakse tegemise kohta või mitterahalise sissemakse korral sissemakse osaühingule üleandmise leping ja selle väärtust tõendavad dokumendid.

Kuidas saab uut OÜ registreerida?

Osaühingut on võimalik registreerida mugavalt elektrooniliselt e-äriregistri portaalis kui asutamisega seotud isikutel on võimalus dokumendid digiallkirjastada.  Kui ei ole võimalik, saab seda kõike teha ka notari juures.

Kui suured on kulud?

Riigilõiv osaühingu registrisse kandmise eest on 200 eurot. Kui soovite osaühingu asutada elektrooniliselt kiirmenetlusega e-äriregistri portaali kaudu, on riigilõiv 265 eurot.

Osaühingu asutamisel notari juures tuleb teil tasuda registritoimingute eest riigilõiv 200 eurot ja sellele lisanduvad notari tasud. Notari tasu täpne suurus sõltub osakapitali suurusest ja asutajate arvust. Notari tasudele lisandub käibemaks.

Osaühingu sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline, viimasel juhul on osakapitali sissemakseks näiteks seadmed, arvutid või muu rahaliselt hinnatav vara. Kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor.

Osaühingut saab asutada ilma osakapitali sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua. Sellisel viisil asutatud osaühingu varaks on nõue osaniku vastu, kes peab asutamisel kokku lepitud suuruses sissemakse tulevikus tasuma.

Kui palju aega kulub OÜ asutamisele?

Peale avalduse saabumist vaadatakse see läbi 5 tööpäeva jooksul ning kiirmenetluse valimise korral hiljemalt järgmisel tööpäeval alates avalduse saabumisest.

Mida tuleb teha peale OÜ asutamist?

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb teha veel erinev hulk samme.

 • Esmalt tuleb teil avada osaühingule pangakonto, kuhu kantakse osaühingu osakapital, mille olite ettevõtte asutamisel kandnud kohtu deposiitkontole või panga e-stardikontole. Ilma osaühingu äriregistrikoodita pangakontot avada ei ole võimalik.
 • Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda omavalitsuselt või vastavalt riigiasutuselt tegevusluba või litsentsi.
 • Kui teie osaühingu planeeritav aastakäive ületab 40 000 eurot, tuleb end registreerida käibemaksukohustuslasena maksu- ja tolliametis.
 • Kui palkate töötajad, tuleb töötajad registreerida tööle asumise päeval maksu- ja tolliametis töötamise registris.

NB! E-äriregistris saab uue ettevõtte asutamise käigus registreerida loodav ühing kohe ka käibemaksukohustuslaseks ning samas registreerida töötajad.

LCPC eesmärk on pakkuda teile ja teie ettevõttele kvaliteetset abi. Ettevõtte asutamine on üks esimesi samme teie ettevõtte loomisel ja me aitame teid koos läbi selle!

Otsite nõustajat?

Lepi kokku kohtumine