Firma asutamine Soomes

Ettevõtte asutamine Soomes maksab 2000€ + käibemaks.

Miks tasub Soomes ettevõtlusega alustada?

Soome edulugu näitab, et globaliseerunud majanduses põhineb laialdaselt industrialiseeritud, teadmistepõhine ja uuenduslik majandus vabakaubandusel ja avatusel investeeringutele. Seetõttu on Soome ettevõtluskliima märgatavalt rahvusvaheline ja välisinvesteeringute jaoks atraktiivne. Rahvusvahelised ettevõtted saavad kasu Soome usaldusväärsest infrastruktuurist, tööjõu kõrgest haridusest ja äritegevuse lihtsusest. Ettevõtte asutamiseks Soomes on oluline teada, et siinne ettevõtluse maksustamine on erinev sõltuvalt ettevõtluse vormist. Otsesed maksud võivad mõjutada ettevõtluse alustamise valikut, seega tuleb ettevõtte asutamine Soomes hästi läbi mõelda ja seda korralikult hinnata.

 

Praegu saab Soomes asutada eri liiki ärivorme:

Eraettevõtja (Toiminimi).

Kõige lihtsam ja levinum viis uue ettevõtte asutamiseks, ainult üks asutaja ja puudub konkreetne minimaalne aktsiakapitali nõue. Teine eelis on see, et veebipõhine registreerimine maksab ainult 75€. Kui tegevus on edukas (kasumlik), võib see aja jooksul muutuda teiseks õiguslikuks vormiks. Selle mudeli peamine puudus on see, et täielik vastutus lasub ettevõtjal ja vastutus on piiramatu. See tähendab, et pankroti korral vastutab asutaja oma isikliku varaga võetud võlgade ja/või kohustuste eest.

Piiratud vastutusega äriühing (Osakeyhtiö, OY - Eesti OÜ-ga samaväärne).

Seda tüüpi äriühingul ei ole kindlat algkapitali (võib asutada ka ilma kapitalita äriühingu). Kui aga äriühing asutatakse kapitaliga ja see on hoiustatud äriühingu pangakontole, saab äriühing seda kasutada vastavalt vajadusele. Aktsiakapital peab olema jaotatud aktsiateks ning iga osaniku hääleõigus sõltub tema aktsiate arvust ning kasu ja kohustuste osakaalust.

Piiratud vastutusega äriühing (Kommandiittiühing, KY).

See juriidiline vorm erineb tegelikust partnerlusest selle poolest, et see koosneb vähemalt ühest usaldusosanikust, kes tavaliselt tegutseb investorina. Kommanditühingu moodustamiseks on vaja vähemalt ühte täisosanikku ja ühte usaldusosanikku rahalise sissemaksega. Selle ettevõtte puhul ei ole miinimumkapitali nõuet, kuid vähemalt üks liikmetest vastutab ettevõtte võlgade ja kohustuste eest.

Aktsiaselts (tuntud ka kui korporisatsioon) (Julkinen Osakeyhtiö, Oyj).

Aktsiaseltsi asutamiseks on vaja minimaalset arvu osanikke ja põhikapital peab olema vähemalt 80 000€. Juhatus peab koosnema tegevjuhist ja vähemalt kolmest liikmest. Samuti peab äriühing avaldama oma tulemuste kohta vahe- ja aastaaruandeid.

Kuidas luuakse Soomes äriühing?

Ettevõtte registreerimine Soomes on mugavam kui kunagi varem – pärast meie valimist pakutakse klientidele teenuseid eemalt, spetsialistid saadavad kõik dokumendid. Registreerimine ise võtab tavaliselt 1 kuni 2 kuud.

Tulevane ettevõtja saab meie käest täitmiseks küsimustiku ja dokumentide loetelu. Suhtleme omaltpoolt notariga ning vajaduse küsime Teie käest lisa detaile.

OY põhikapital on 0€. Soovitatav on siiski panna vähemalt 1€. Kui äriühing on asutatud kapitaliga ja see on paigutatud äriühingu pangakontole, võib äriühing seda oma tegevuses kasutada.

Ettevõtte asutamiseks piisab ühest aktsionärist, kuid juhatuse liikmeid peab olema kaks (mõlemad peavad olema Euroopa Majanduspiirkonna residendid). Aktsiakapital peab olema jagatud aktsiateks ning iga osaniku hääleõigus sõltub tema aktsiate arvust ning kasu ja kohustuste osakaalust.

Ettevõtte asutamine Soomes hõlmab mitut liiki makse:

20

Tulumaksumäär on 20%

24

Käibemaks on 24%

30

Kui isik ei ole Soome resident ja saab dividende, intresse ja litsentsitasusid, peab ta Soomes kinnipeetava maksu maha arvama. Tavaliselt on see määr 30%. Kui makse läheb nimiväärtpaberite aktsionärile, ei ole maksjal vajalikke andmeid saaja tuvastamiseks. Sellisel juhul on kinnipeetav maksumäär 35%

Eelised:

Soomes on Põhjamaade seas kõige madalam ettevõtte tulumaksumäär ja üks madalamaid ELis. Lisaks mõõdukatele maksumääradele pakub Soome nüüd ka uusi maksusoodustusi Soomes tegutsevatele ettevõtetele. Soome maksuametil on ainulaadne, ettevõtjasõbralik ja prognoositav lähenemisviis.

Kui te ei ole Soome resident ja saate dividende, intresse või litsentsitasusid:

Peate maksma Soome maksusüsteemi täiendavat maksu. Selle määr on tavaliselt 30%. Kui te ei ole Soome resident ja teie elukohariik asub Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ning Soomes kinnipeetud dividendimaks ei ole teie koduriigis täielikult tagastatav, võite esitada Soome maksuametile taotluse. Ta võib maksustada dividende nii, nagu oleks need saanud Soome resident. Taotluse võib esitada kõige varem pärast maksuarvestuse lõppu teie koduriigis.

Soome on väga kaasaegne ja kõrgelt arenenud Euroopa riik. Soome hästi toimiva ühiskonna alustalad on läbipaistev valitsus, tõhusad riigiasutused, sõltumatu kohtusüsteem ja eelkõige õigusriigi põhimõtete austamine. Selles põhjapoolses riigis on ka tugevad kodanikuvabadused ja arenenud soolise võrdõiguslikkuse alased õigusaktid. Ettevõtte loomine Soomes jääb BMI uuringu kohaselt üheks poliitiliselt stabiilsemaks riigiks maailmas.

LCPC eesmärk on pakkuda teile ja teie ettevõttele kvaliteetset abi. Ettevõtte asutamine on üks esimesi samme teie ettevõtte loomisel ja me aitame teid sellel teekonnal!

Otsite nõustajat?

Lepi kokku kohtumine