MIKS

on hea Eestis firma asutada?

Eesti on alustavate firmade jaoks atraktiivne sihtkoht oma võimsa haridussüsteemi, kõrgelt digitaliseeritud protseduuride ning töö- ja ettevõtlus viisa saamise lihtsuses. Eesti majandus on kasvamas ning riigilõivud, asutamise- ja halduskulud on madalad. Eestis on selge maksusüsteem ilma progresiivsete maksudeta. Asutajad ja juhatuse liikmed ei pea olema Eesti residendid. Eesti on inimkapitali, digivõimekuse ja äritegemise lihtsuse poolest järjekindlalt maailmas kõrgel kohal. 

Millist ärivormi valida?
Enne ettevõtte alustamist peate valima oma ärivormi. Viimasel ajal seisavad ettevõtjad silmitsi ettevõtlusvormi valiku dilemmaga: “Milline ärivorm on parem?”, “Mida valida?”, “Kuidas kulutada vähem raha?” jne. Siin on detailne informatsioon, mis peaks aitama leida lahenduse sarnases olukorras ning aitama sul valida ärivormi ilma tülita. Pärast otsuse tegemist aitame teil hea meelega alustada!
Osaühing
Asutamise kestus 1-5 tööpäeva
Osaühing on äriühing, mille osakapital on jagatud osaühingu osadeks. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osaühingu asutamiseks tuleb koostada põhikiri, asutamisleping ning võimalus dokumente digitaalselt allkirjastada. Kui digitaalselt allkirjastada ei saa, saab pöörduda notari poole.
AS
Aktsiaselts
Asutamise kestus 1-5 tööpäeva
Aktsiaseltsi (AS) saab asutada üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut aktsiate märkimisega või ilma. Ettevõtte vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Aktsiaseltsi asutamiseks allkirjastatakse asutamisleping ja kinnitatakse põhikiri. Asutamislepingule kirjutavad alla asutajad. Kui asutajaks on ainult üks isik, allkirjastavad nad asutamisotsuse. Asutamisleping ja sellega kinnitatud põhikiri peavad olema notariaalselt tõestatud.
Täisühing
Asutamise kestus 1-5 tööpäeva
Täisühing ja usaldusühing on Eestis küllaltki vähe levinud äriühingute vormid, mis sobivad suurema hulga osanike kaasamiseks ning osanike majandustegevuse toetamiseks. Täisühingul peab olema vähemalt kaks osanikku, kes tegutsevad ühise ärinime all ja vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt kogu oma varaga.
Usaldusühing
Asutamise kestus 1-5 tööpäeva
Usaldusühingus tegutsevad kaks või enam isikut ühise ärinime all. Vähemalt üks neist isikutest on täisosanik, kes vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ning vähemalt üks neist isikutest on usaldusosanik, kes vastutab ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses. Täis- ja usaldusühingu riigilõivud ja notaritasud on teiste äriühingutega võrreldes väikesed.

LCPC eesmärk on pakkuda teile ja teie ettevõttele kvaliteetset abi. Ettevõtte asutamine on üks esimesi samme teie ettevõtte loomisel ja me aitame teid koos läbi selle!

Otsite nõustajat?

Lepi kokku kohtumine