Firma asutamine Iirimaal

LTD – 1200€ + käibemaks (kõik kaasa arvatud).

Iirimaa on Euroopa lääneosas asuv saar, kus kasutatakse eurot. Iirimaa on ainus Euroopa Liidu ingliskeelne liikmesriik, kus on kõrgelt haritud tööjõud. Iirimaal ettevõtlusega alustamine ei ole hea ainult keele, valuuta ja tööjõu kvaliteedi tõttu. See riik on kergesti ligipääsetav ja tal on tihedad sidemed kogu maailmas. 

Mida on vaja teada enne firma avamist Iirimaal?

Miks tasub Iirimaal ettevõtlusega alustada?

 Peamiselt seetõttu, et ettevõtte tulumaksumäär on madal, 12,5% (Euroopa Liidu direktiivi kohaselt tõuseb see 2023. aastal 15%ni). See on ajendanud paljusid rahvusvahelisi ettevõtteid, nagu Facebook, Google, Amazon ja Apple, rajama oma Euroopa peakorterid Dublinisse. 2014. aastal nimetas ajakiri Forbes Iirimaa parimaks kohaks, kus äri ajada. Economist Intelligence Unit’i ärikeskkonna edetabelis on Iirimaa 82 riigi seas 11. kohal ja teda on nimetatud üheks maailma kõige atraktiivsemaks äritegevuse asukohaks. Ettevõtte asutamine Iirimaal on suurepärane võimalus, muu hulgas seetõttu, et ettevõtte registreerimine on siin lihtne ja vähem bürokraatlik. Iirimaa madal maksukeskkond on välismaiseid otseinvesteeringuid väga toetav. 

Ettevõtte asutamiseks Iirimaal on oluline teada, et minimaalne aktsiakapital algab 1€ kohal.

 Lisaks on sellel riigil topeltmaksustamise vältimise lepingud enam kui 60 riigiga üle maailma (sealhulgas Eestiga). Iirimaa on ainus täielikult ingliskeelne euroala liige, mis lihtsustab teenuste ja toodetega kauplemist kogu Euroopa Liidus. Iirimaal asutatud äriühingul peab olema vähemalt kaks juhti ja üks sekretär. Üks juhtidest peab olema Euroopa Liidu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) resident. Lisaks peab äriühingu registrijärgne asukoht olema Iirimaa Vabariigis. Iirimaal asutatud äriühingud peavad esitama majandusaasta aruande koos lühendatud raamatupidamisaruannetega. Meie spetsialistid aitavad teil täita kõiki vajalikke nõudeid ning annavad ka täiendavat nõu ettevõtte õigusliku vormi ja võimalike riskide kohta.

 

Peamised äritegevuse liigid Iirimaal on järgmised:

– Private Company Limited (LTD) on Eesti OÜ vaste

See juriidiline vorm on Iirimaal endiselt kõige levinum era- ja äriettevõtete puhul. Liikme vastutus piirdub ainult summaga, kui see on olemas, mida ei ole makstud vastavate osakute eest. Kaubandusega võib tegeleda mis tahes liiki ettevõtlusega, mida juhid ja aktsionärid peavad sobivaks.

– Aktsiakapitalita garantiiühing (CLG)

Kasutatakse tavaliselt juhul, kui on vaja eraldi juriidilist isikut ja ettevõtte kaitset, näiteks heategevusorganisatsioonide, kutseühingute, seltside, spordiklubide ja seltskondlike klubide puhul. Seda tüüpi ettevõte sobib mittetulundusühingutele või valitsusvälistele organisatsioonidele (MTÜ). Seda saab kasutada ka halduseesmärkidel elamukvartalite teenindamisel ja hooldamisel. CLG juriidiline nimi lõpeb sõnadega “Company Limited by Guarantee” või “CLG”. Siiski on mõned erandid – äriühing võib taotleda järelliite eemaldamist, kui tema eesmärgid on mõeldud kaubanduse, kunsti, teaduse, hariduse, religiooni, heategevuse või mõne muu kindlaksmääratud eesmärgi saavutamisek.

– Aktsiaseltsi (Public Limited Company, PLC)

Aktsiaseltsi (Public Limited Company, PLC) kasutatakse juhul, kui ettevõte kavatseb taotleda börsil noteerimist või kui luuakse suurem ettevõtluse arengukava. Erinevalt osaühingutest ei ole aktsionäride arv piiratud. Selleks, et asutada Iirimaal aktsiaselts, peab sellel olema vähemalt kaks direktorit ja ta ei saa loobuda üldkoosoleku nõudest. Aktsiaseltsi minimaalne emiteeritud aktsiakapital peab olema 25 000 eurot. PLC äriühingu nimi peab lõppema sõnaga “Public Limited Company” või “PLC”.

– Piiramatu ettevõte (UC)

Piiranguteta äriühingud moodustavad veidi üle 2% kõigist Iiri äriühingutest. Nende peamine tunnusjoon on see, et liikmetel ei ole piiratud vastutust. Iirimaal on kolme liiki piiramatu vastutusega äriühinguid: ULC on piiramatu aktsiakapitaliga osaühing; PULC – piiramatu aktsiaselts ilma aktsiakapitalita; PUC on piiramatu aktsiakapitaliga aktsiaselts. Tasub tähele panna, et seda tüüpi äriühingutel peab olema vähemalt kaks juhti. Kui UC-l on kaks või enam liiget, ei saa nad keelduda üldkoosoleku korraldamisest. UC-l on kahest dokumendist koosnev põhikiri, mis koosneb memorandumist ja põhikirjast. UC nimi peab lõppema sõnaga “Unlimited Company” või “UC”, kuigi mõnel juhul võib selle järelliite vahele jätta.

– Iiri usaldusühing (LP)

Kommertspartnerlus on ainulaadne partnerlusvorm, mis võimaldab teatavatel partneritel kasutada piiratud vastutust. Teil võib olla kuni 20 partnerit, kuigi on mõned erandid. Näiteks peab olema vähemalt üks täisosanik, kellel on piiramatu vastutus, ning täis- ja usaldusosanikud võivad olla füüsilised isikud või äriühingud. Iga usaldusosanik peab tegema ühingusse kapitalimakse, mis määrab tema vastutuse. See sissemakse summa võib alata 1€.

Eelised:

Tulu- ja kapitalimaksu majandusaasta algab selles riigis 1. jaanuaril ja kestab kuni 31. detsembrini. Tulumaksu puhul on maksuarvestusperiood tavaliselt pärast aruandeperioodi.

Maksudeklaratsioon tuleb esitada arvestusperioodi lõpule järgneva üheksanda kuu 21. kuupäevaks.

Lõpuks võib pangakonto avamine Iiri äriühingu jaoks nõuda isiklikku kohtumist panga esindajatega.

Ettevõtte asutamine Itaalias hõlmab mitut liiki makse:

23

Käibemaks Iirimaal.

25

Dividendide maksustamine Iirimaal.

Iirimaa on Euroopa lääneosas asuv saar, kus kasutatakse eurot. Iirimaa on ainus Euroopa Liidu ingliskeelne liikmesriik, kus on kõrgelt haritud tööjõud. Iirimaal ettevõtlusega alustamine ei ole hea ainult keele, valuuta ja tööjõu kvaliteedi tõttu. See riik on kergesti ligipääsetav ja tal on tihedad sidemed kogu maailmas. 

LCPC eesmärk on pakkuda teile ja teie ettevõttele kvaliteetset abi. Ettevõtte asutamine on üks esimesi samme teie ettevõtte loomisel ja me aitame teid koos läbi selle!

Otsite nõustajat?

Lepi kokku kohtumine