Firma asutamine Hispaanias

Ettevõtte asutamine Hispaanias maksab 4500€ + käibemaks (kõik hinnas).

 

Praegu saab Hispaanias asutada eri liiki ärivorme:

Hispaania on kaasaegse ettevõtlusmaailma keskus ja paljud investorid, kes otsustavad end Hispaanias sisse seada, liituvad tugeva Euroopa piirkonnaga. Välismaalased kogu maailmast tulevad siia, et investeerida Hispaania suurele turule. Hispaaniasse investeerimine on maksustamise seisukohast väga atraktiivne. Seetõttu on oluline mõista, kuidas Hispaania ettevõtluskeskkonda siseneda, ja leida õiged suunised, mis aitavad teid sellel teel.

– Piiratud vastutusega äriühing (Sociedad Limitada, SL) on Eesti vaste OÜ.

Piiratud vastutusega äriühing (Sociedad Limitada, SL) on Leedu vaste UAB-le. Piiratud vastutusega äriühing ehk SL on Hispaanias kõige levinum äriühingu liik. Nagu nimigi ütleb, on aktsionäride/osanike kohustused piiratud igaühe tehtud kapitalimahutusega. Üks osaühingu peamisi eeliseid on see, et selle investeeringu võib teha nii sularahas või pangakontol oleva raha kui ka äritegevuseks kasutatava vara (nt ettevõtte telefon) näol. 100% algkapitali tuleb siiski märkida ja tasuda eelnevalt, põhikirja koostamise ajal.

Minimaalne investeering on 3000€.

SL asutamiseks piisab ühest aktsionärist (füüsilisest või juriidilisest isikust).

– Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)

Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) on äsja loodud piiratud vastutusega äriühing, mis on varasema kaubandusstruktuuri lihtsustatud vorm, mille eesmärk on lihtsustada menetlusi ja pakkuda võimalust asutada mikroettevõte võimalikult kiiresti. Kuigi asutamise
esialgne tähtaeg on kiirem, sõltub kõik registri, notarite ja klientide kiirusest. 

Minimaalne investeering, nagu SL-is, on 3000€ ja maksimaalne 120 000€.

Aktsionäride arv asutamise ajal on piiratud 5 isikuga ja need võivad olla ainult juriidilised isikud. Pärast asutamist võib seda arvu suurendada aktsiate ülekandmise teel.

– Aktsiaselts/aktsiaselts (Sociedad Anónima, SA)

Aktsiaselts/aktsiaselts (Sociedad Anónima, SA) – aktsiaselts, mis on rangelt reguleeritud ja laialt struktureeritud ning sobib ideaalselt suurte, börsil noteeritud ettevõtete jaoks. Selline aktsiaselts nõuab siiski aastaaruandeid ja perioodilisi kontrolle. Ettevõtte kapital jaguneb aktsiateks, mis võivad olla nimelised või esitajaaktsiad ja on vabalt võõrandatavad.

Minimaalne investeering on 60 000€, kuna seda tüüpi ettevõte nõuab suuremat algkapitali. Selle alginvesteeringu võib teha ühekordse summana (ettemaksuna) või järjestikuste osamaksetena (järelmaksetena).

Seda tüüpi ettevõtte suhtes kohaldatakse ettevõtte tulumaksu, mis on 25% ettevõtte kasumist.

– Üksikettevõtja (autónomo o empresario individual)

Üksikettevõtja (autónomo o empresario individual) on lihtsaim struktuurivorm ja üks kõige levinumaid struktuure Hispaanias. Üksikettevõtja ehk “autonomo” on töötaja staatusega ettevõte, mis tegutseb omaenda nimel. Omanik-töötaja omab täielikku kontrolli ettevõtte üle.  Kui te kavatsete pakkuda teenuseid iseseisva professionaali või vabakutselisena, olgu siis tegemist digitaalse turundusteenuse või maalimisteenusega, on see ettevõtlusvorm kõige soovitatavam. Tuleb rõhutada, et ettevõtte kohustused on piiramatud. Teisisõnu, füüsilisest isikust ettevõtja vastutab kõigi võlgade eest kolmandatele isikutele – kogu oma varaga, nii praeguste kui ka tulevaste. 

Üks peamisi eeliseid on menetluste ja registreerimisprotsessi lihtsus.

Üks põhjus, miks füüsilisest isikust ettevõtja struktuur on üks lihtsamaid, on see, et see ei nõua minimaalseid investeeringuid.

Võite alustada oma äri, ilma et teil oleks pangakontol ühtegi eurot. Füüsilisest isikust ettevõtjad maksustatakse IRPF (üksikisiku tulumaks) või tulumaksuga, kuna ettevõtte kasum loetakse füüsiliseks isikuks. Lisaks tuleb esitada kord kvartalis käibemaksudeklaratsioon – see on maks, mis sisaldub arvel.

– Ühisettevõte (Comunidad de Bienes)

Ühisettevõte (Comunidad de Bienes) – ühisettevõte, mis on samaväärne eelmise variandiga, kuid sel juhul on ettevõtte omandiõigus jagatud kahe või enama isiku vahel. Minimaalset investeeringut ei ole ja üksikisiku tulumaksu makstakse individuaalselt. Samas on protsess ise pikem, sest selleks on vaja eri partnerite vahelist kokkulepet. Samuti on täiendavad maksuregistreeringud.

– Eraõiguslik partnerlus (Sociedad Civil Privada, SCP)

Eraõiguslik partnerlus (Sociedad Civil Privada, SCP) – eraõiguslik partnerlus või eraõiguslik kodanikuühiskond, kahe või enama isiku vaheline kokkulepe, mille kohaselt nad teevad ettevõttesse mis tahes investeeringuid (kaupu, aega/tööjõudu, mis tahes vara jne), saades vastutasuks osa kasumist. Hea näide on muusikafestivalid, mis toovad kokku erinevad partnerid, kes rahastavad ja haldavad üritust teatud aja jooksul. Kui tegevus on lõppenud, lõpetatakse see kuni järgmise aastani. Seega kehtib erapartnerlus nii kaua, kui lepingus on ette nähtud. Vastutus kolmandate isikute ees on piiramatu ja isiklik

Ettevõtte asutamine Itaalias hõlmab mitut liiki makse:

21

Hispaania käibemaksumäär on praegu 21%. Teatud juhtudel, näiteks äsja asutatud ettevõtete puhul, kehtivad madalamad maksumäärad. 

25

Ja brutokasumi määr on 25%.

~

Hispaanias maksustatakse dividendid, pangahoiuste intressid ja aktsiatulu 19% maksumääraga kuni 6 000€ suuruste summade puhul, 21% maksumääraga 6 000-50 000€ suuruste summade puhul, 23% maksumääraga 50 000-200 000€ suuruste summade puhul ja 26% maksumääraga üle 200 000€ suuruste summade puhul.

Eelised:

Hispaania, mida mõnikord nimetatakse "Startup Champions League'ks", püüab pidevalt tugevdada ja laiendada oma majandust, nii et ettevõtte asutamine Hispaanias on suurepärane võimalus uutele idufirmadele. Lisaks on Hispaania ettevõtlusökosüsteem viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud ja on nüüd paljude rahvusvaheliste ettevõtjate jaoks väga atraktiivne asukoht. Maailma juhtivad ülikoolid, teaduskeskused ja ärikoolid koos kasvava arvu kiirendite ja inkubaatorite, kõrgelt kvalifitseeritud inimkapitali ning era- ja avaliku sektori rahastamisega on ideaalsed tingimused innovaatilise projekti arendamiseks.

LCPC eesmärk on pakkuda teile ja teie ettevõttele kvaliteetset abi. Ettevõtte asutamine on üks esimesi samme teie ettevõtte loomisel ja me aitame teid sellel teekonnal!

Otsite nõustajat?

Lepi kokku kohtumine