Firma asutamine Austrias

Ettevõtte asutamine Austrias maksab 4850€ + käibemaks.

Miks tasub Austrias ettevõtlusega alustada?

Austria asub Euroopa südames, nii et siin saab edukalt ja tõhusalt tegutseda mitmesuguste äritegevustega. Välismaalased võivad Austrias asutada ettevõtte, võtta üle juhtimisülesandeid ja omandada ettevõtteid. Selles riigis äri ajamine pakub sageli mitmeid unikaalseid eeliseid, millest üks on tööga seotud elukohad sellistes kaunites kohtades nagu Seefeld, Kitzbühel, Lech, St. Gallen, St. Lisaks sellele on palju võimalusi tööstusega tegelemiseks, näiteks Seechfeldis, Seechsteinis, Seechstein am Arlbergis, Soldenis, Galtüris või Serfausis.

Austrias tegutsevate ettevõtete suhtes kohaldatakse ainult 25% ettevõtte tulumaksu. Austrias puuduvad teistes riikides tavapäraselt kohaldatavad maksud, nagu näiteks müügi- või omandimaks.

 

Praegu saab Austrias asutada eri liiki ärivorme:

Piiratud vastutusega äriühing (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH)

Kõige populaarsem ettevõtlusstruktuur Austrias tegutsevate ettevõtjate seas, kuna see pakub investoritele ja halduritele kaitset. GmbH on omaette juriidiline isik, millel on oma juriidilise isiku staatus. Ettevõtte omanikud/aktsionärid ei vastuta isiklikult ettevõtte juriidiliste kohustuste eest. GmbH asutamiseks peab äriühingul olema vähemalt üks juhataja, üks osanik, registrijärgne asukoht Austrias ja vähemalt 35000€ suurune aktsiakapital (10000€ alustavate äriühingute puhul). Vähemalt pool osanike kapitalist peab olema enne asutamist deponeeritud. Samuti peab ettevõte olema registreeritud asutamiskoha linna äriregistris.

Aktsiaselts (Aktiengesellschaft, AG)

Teine ettevõtlusstruktuur, mis pakub aktsionäridele ja halduritele vastutuse kaitset. Peamine erinevus AG ja GmbH vahel seisneb selles, et AG on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad kaasata suuri kapitalisummasid. Aktsiaseltsina registreerimiseks peab äriühingul olema vähemalt üks juhataja, üks aktsionär, seaduslik registreeritud aadress Austrias ja vähemalt 70000€ suurune aktsiakapital, millest vähemalt 25% peab olema enne asutamist sisse makstud. AG-l peab olema ka vandeaudiitor ja ta peab esitama maksuametile üksikasjalikud finantsaruanded.

Societas Europea (SE)

On Euroopa Liidu (EL) äriühinguõiguse alusel registreeritud aktsiaselts. See on kasulik valik ELi maikuus tegutsevatele äriühingutele. SE-l peab olema registrijärgne asukoht ja peakontor samas riigis ning ta peab olema esindatud teistes ELi riikides. Samuti peaks tal olema vähemalt 120000€ suurune märgitud kapital. Selle võib asutada ühinemise, ümberstruktureerimise, tütarettevõtja või valdusettevõtjana.

Osaühing (Offene Gesellschaft, OG)

See on lihtne ettevõtlusstruktuur, mida on lihtne tuvastada. Kõikidel äriühingutel peab olema vähemalt kaks omanikku. Omanikud peavad sõlmima kirjaliku partnerluslepingu, mis esitatakse äriregistrile. Täisühingu osanikud vastutavad juriidiliselt ja rahaliselt ettevõtte tegevuse eest.

Kuidas luuakse Austrias äriühing?

Ettevõtte registreerimine Austrias on mugavam kui kunagi varem – pärast meie valimist pakutakse klientidele teenuseid eemalt, spetsialistid saadavad kõik dokumendid. Registreerimine ise võtab tavaliselt 3-4 nädalat.

Tulevane ettevõtja saab meie käest täitmiseks küsimustiku ja dokumentide loetelu. Suhtleme omaltpoolt notariga ning vajaduse küsime Teie käest lisa detaile.

Ettevõtte võib asutada ühe liikme või mitme partneriga. Minimaalne algkapital on 10000€ ja vähemalt 50% peab olema enne registreerimist kantud Austria pangakontole. Tavapärane aktsiakapital on 35000€, kuid seda vähendatakse 10 aasta jooksul 10000 euroni.

Kui ettevõte soovib panustada aktsiakapitali, peab ta avama Austria pangakonto ja paigutama kapitali. Ettevõtte registreerimisel tuleb saada ja esitada kinnitus sissemakse kohta.

Ettevõtte asutamine Austrias hõlmab mitut liiki makse:

25

Austrias tegutsevate ettevõtete suhtes kohaldatakse ainult ühtset ettevõtte tulumaksumäära 25%

27,5

Dividendimaks Austrias on 27,5%

20

Austra tavapärane käibemaksumäär on alates 1984. aastast olnud 20%. Vähendatud 12%-line maksumäär kehtib veinitarnele ning 10%-line maksumäär toidule, raamatutele, rendile ja muudele kaupadele ja teenustele.

Eelised:

Austria on Euroopa riik, kus on kõrge õiguskindlus, suurepärane infrastruktuur ja hästi koolitatud personal. Need on ideaalsed tingimused ettevõtte asutamiseks. Austria on hea koht ettevõtte asutamiseks ka seetõttu, et ta on ÜRO, Euroopa Liidu, OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni) ja Schengeni lepingu liige.

Asukoht ja liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides ei ole ainsad põhjused ettevõtte asutamiseks Austrias. Soodne majanduskliima ja õiguslik raamistik muudavad ettevõtte asutamise selles riigis sujuvaks.

Maksud

Kui te alustate uut ettevõtet ja soovite asutada ettevõtte Austrias, võidakse teid vabastada teatavatest asutamismaksudest. Selleks peate saama majanduskojalt kinnituse, et teie ettevõte on uus. Seda saate teha, esitades majanduskojale vormi NeuFö2 (kättesaadav Austria rahandusministeeriumi veebisaidil).

Kui ettevõte on äriregistrisse kantud, teavitab register maksuametit uue ettevõtte asutamisest. Seejärel küsib maksuamet, et ettevõte registreeritaks maksustamise eesmärgil. Selleks peab ettevõte täitma mitu vormi ja seejärel saatma need maksuametile tagasi. Muud dokumendid, mida tuleb esitada, võivad olla algbilanss, väljavõte äriregistrist, põhikiri, tegevjuhi isikutunnistus ja äriühingu esindajate allkirjastamislehe näidis. Seejärel väljastab maksuhaldur ettevõttele käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja maksukohustuslasena registreerimise numbri. Kõik uued äriühingud peavad saama maksunumbri 1 kuu jooksul pärast asutamist.

LCPC eesmärk on pakkuda teile ja teie ettevõttele kvaliteetset abi. Ettevõtte asutamine on üks esimesi samme teie ettevõtte loomisel ja me aitame teid sellel teekonnal!

Otsite nõustajat?

Lepi kokku kohtumine