Firma asutamine Portugalis

Ettevõtte asutamine Portugalis maksab 4500€ + KM.

Miks tasub Portugalis ettevõtlusega alustada?

Portugal on üks maailma rahulikumaid riike, kus on suhteliselt kõrge elukvaliteet. Samuti on seal suhteliselt noor tööjõud. Investeerimine Portugali võib olla üks parimaid äriotsuseid, mida teete. Riigi majandus kasvab stabiilselt, kusjuures aastane kasvumäär on umbes 0,8%

Portugali kuulumine Euroopa Liitu on veel üks oluline tegur, mida tuleb arvesse võtta, kui soovite Portugalis ettevõtet asutada. Euroopa Liidu liikmelisus tähendab ühisraha ning vaba liikumist ja kaubandust kõigis liikmesriikides. Portugal on üks Euroopa Liidu juhtivaid liikmeid teenuste, biotehnoloogia ja infotehnoloogia valdkonnas.

Välisinvesteeringud on üks Portugali peamisi prioriteete. Valitsus peab neid üheks kõige olulisemaks majanduskasvu teguriks. Seetõttu on Portugalis välisinvesteeringutele vähem piiranguid kui teistes riikides. See võimaldab välisinvesteeringuid kõigis erasektori tegevusvaldkondades.  See on veel üks põhjus, miks te peaksite Portugali investeerima.

 

Praegu saab Portugalis asutada eri liiki ärivorme:

Sociedade por Quotas (LDA)

See on kõige levinum äriühingu tüüp ja kõige levinum äriühingu vorm. LDA võib igal ajal valida “ülemineku” SA ettevõtlusvormile, mida kirjeldatakse allpool. Seda tüüpi äriühingul peab olema vähemalt kaks osanikku ja aktsiakapital peab olema vähemalt 5 000 eurot.

Sociedade Anónima (SA)

Aktsiaselts, mille miinimumkapital on 50 000 eurot, millest vähemalt 30% peab olema sisse makstud asutamise ajal. Kapital koosneb vabalt võõrandatavatest aktsiatest, mida võib taotlejale välja anda. Ettevõtte asutamiseks peab esialgselt olema vähemalt 5 aktsionäri. Aktsiaselts on õigusaktidest kõige nõudlikum äriühinguvorm ja sõltumata selle suurusest peab raamatupidamine olema igal aastal auditeeritud vannutatud audiitori poolt.

Valdusettevõtja (SGPS)

Kui LDA või SA on valdusettevõtja, võib tal kehtivate määruste kohaselt olla täiendav õiguslik seisund, mida nimetatakse Sociedade Gestora de Participações Sociais (SGPS). Selle õigusliku staatuse eelis annab teatavaid maksusoodustusi.

Filiaal (Sucursal)

On esindatava majandusüksuse kohalik laiendus, mis ei ole iseseisev juriidiline isik. Maksustamise ja nõuetele vastavuse eesmärgil käsitletakse seda Portugali äriühinguna. Erinevalt teistest jurisdiktsioonidest ei nõuta Portugalis siiski fondivalitseja raamatupidamisaruannete esitamist ja erinevalt kohalikust äriühingust on filiaali jaotamine fondivalitsejale maksuvaba. Välisriigi äriühing, millel on filiaal Portugalis, on populaarne struktuur teatavat liiki investeeringute puhul, näiteks kinnisvarasse investeerimisel.

Kuidas luuakse Portugalis äriühing?

Ettevõtte registreerimine Portugalis on mugavam kui kunagi varem – pärast meie valimist pakutakse klientidele teenuseid eemalt, spetsialistid saadavad kõik dokumendid. Registreerimine ise võtab tavaliselt 3-4 nädalat.

Tulevane ettevõtja saab meie käest täitmiseks küsimustiku ja dokumentide loetelu. Suhtleme omaltpoolt notariga ning vajaduse küsime Teie käest lisa detaile.

LDA minimaalne põhikapital on 1€ aktsionäri kohta. Kapital peab olema sisse makstud selle aasta lõpuks, mil äriühing asutati(näiteks 01.01.2022 asutatud äriühing peab olema sisse makstud 31.12.2022).

Ettevõtte asutamine Portugalis hõlmab mitut liiki makse:

23

Portugalis on standardne käibemaksumäär 23%, Assooride autonoomses piirkonnas 18% ja Madeira autonoomses piirkonnas 22%

21

Portugali praegune ettevõtte tulumaksu määr on 21%

28

Dividendimaksu kohaldatakse Portugalis nii residentide kui ka mitteresidentide suhtes ning selle ühtne määr on 28%.

Eelised:

Tänu oma geograafilisele asukohale on Portugal atraktiivne rahvusvaheliste ühenduste sõlmpunkt: Lissaboni rahvusvaheline lennujaam pakub lende enam kui sajasse rahvusvahelisse sihtkohta. Lisaks on Portugal maailmas seitsmendal kohal inglise keele kui teise emakeele oskuse poolest.

Maailmapanga andmetel on Portugal maailma 30. rikkaim riik SKT poolest ja 24. rikkaim riik sissetuleku poolest inimese kohta. Samuti tugevdab 2,2% majanduskasv Portugali kui kaasaegse, rahvusvahelistunud ja üha jõukama riigi kuvandit.

LCPC eesmärk on pakkuda teile ja teie ettevõttele kvaliteetset abi. Ettevõtte asutamine on üks esimesi samme teie ettevõtte loomisel ja me aitame teid sellel teekonnal!

Otsite nõustajat?

Lepi kokku kohtumine