Eestis on proportsionaalne (st ühtne) maksumäär 20%, mida kohaldatakse kõigi residendist maksumaksja saadud tulude suhtes. Alates 2018. aastast kohaldatakse dividendide suhtes, mille suhtes on kohaldatud vähendatud 14% list maksumäära jaotava Eesti äriühingu tasandil, 7% suurust WHT-d. Füüsilised isikud maksavad oma tuludelt tulumaksu. Palgatulu, kasu vara võõrandamisest, ettevõtlustulu ja muud tulud maksustatakse maksumääraga 20%. Palgatulu ja ettevõtlustulu maksustatakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga, töötuskindlustusmaksega ja kohustatud isiku puhul kogumispensioni maksega.

Eesti tulumaksusüsteemi eripäraks on see, et äriühingu maksukohustus tekib kasumi jaotamisel (dividendi väljamaksmisel). Kui äriühing kasumit ei jaota, vaid investeerib selle ettevõttesse, siis maksukohustust ei teki. Dividendile kehtib maksumäär 20/80, kuid regulaarselt makstavale dividendile kehtib soodusmäär 14/86. Eestis on kehtiv ettevõtte tulumaksuga maksustamise kord, kus kasumi maksustamise hetk on tõstetud selle saamisest jaotamise hetkele.